Personvernerklæring for www.lierogmol.no

 

1  Innledning

Lier og Mol AS er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. 

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk eller informasjon om interesser. 

Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

 

2  Hvilke personopplysninger har vi om deg

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:

 • Opplysninger om deg: Informasjon du oppgir når du gjennomfører en bestilling i vår nettbutikk, som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. 

 • Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har kontakt med oss i forbindelse med kjøp i nettbutikken, som eposter sendt mellom oss eller informasjon gitt i sms-kommunikasjon. 

Vi gjør oppmerksom på at vi ikke innhenter følgende informasjon om deg:

 • Opplysninger om bruk på nettsidene: Informasjon om din bruk av vår nettside, som hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC), IP-adresse, hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker. Din aktivitet på www.lierogmol.no kan på ingen måte knyttes til din person (unntatt fullførte bestillinger i nettbutikk).

 • Kjøpsinformasjon: Informasjon vi får når du kjøper varer fra oss, begrenes til kunnskap om ditt navn, adresse, telefonnummer, ønsket vare og ønsket leveringsmetode. Informasjon om visa-kortnummer/kredittkortnummer vil aldri bli tilgjengelig for oss, da dette håndteres av 3. part. Alle transaksjoner i vår nettbutikk administreres av Stripe og Paypal. Les mer om deres tjenester her: www.stripe.com og www.paypal.com

3  Hva bruker vi personopplysningene til

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål: 

 1. Gjennomføre kjøp: Vi bruker opplysninger for å gjennomføre ditt kjøp av varer i vår nettbutikk, bl.a. for å sende deg varene, motta betaling og lagre kjøpshistorikk. 

 2. Kundeservice: Vi lagrer opplysninger som du gir og mottar dersom du har kontakt med oss for å yte service og administrere ditt kundeforhold.

4  Hvem deler vi personopplysninger med

Vi kan utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, ved mistanke om lovbrudd.

5  Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for, eller dersom vi er pålagt å lagre opplysningene. Opplysningene vil slettes eller anonymiseres når de ikke lengre er nødvendige for å oppnå formålet. Under er en oversikt over hvor lenge vi lagrer dine opplysninger:

 • Kjøpsinformasjon: Hvis du har fullført et kjøp hos oss, lagrer vi kjøpshistorikken din i 12 måneder.

 • Kommunikasjon: Vi lagrer kommunikasjon med våre kunder i tre år, med mindre vi trenger å lagre det lenger, f.eks. i forbindelse med klager eller krav. 

6  Dine rettigheter
Du kan ha rett til å be oss å:​

 • Gi deg en kopi av personopplysninger om deg.

 • Oppdatere dine personopplysninger.

 • Slette opplysninger som vi ikke lengre har grunnlag til å oppbevare. 

 • Begrense eller stoppe behandlingen av dine opplysninger 

 • Trekke tilbake eventuelle samtykker du har gitt oss. 

 

Vær klar over at det finnes begrensninger i disse rettighetene. Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om dette.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger i strid med personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet. Før du eventuelt gjør dette, vil vi gjerne at du kontakter oss slik at vi kan besvare dine spørsmål eller oppklare eventuelle misforståelser. 

7  Cookies

Vi bruker cookies på våre nettsider for å sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere nettrafikk og se hvilke områder på vårt nettsted brukere har besøkt. Informasjonen kan ikke knyttes til deg direkte som person (med unntak ved bestillinger i vår nettbutikk).

8  Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden.

9  Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon: 

Kontaktperson: Helge M. Moldver

Telefonnummer: 97 50 73 39

E-postadresse: mol@lierogmol.no